Thursday, June 13, 2013

Bring in the animals!

It's been a while that I put some animal photos on my blog and so here you get a new sequence of digital animals ;). When you look at the thirth photo and you see nothing: look harder :) (small bug on footpath).

Het is alweer een tijdje geleden dat ik foto's van dieren op m'n blog de aandacht gaf en daarom deze post over jawel, digitale dieren ;). Als je bij het zien van de derde foto niks ziet moet je iets meer je best doen :) (de kleine held op de stoep).

1
2
3
4
5
6
7

No comments:

Post a Comment